Flertallet får antistoffer etter vaksinen

SKREVET AV: GRY JORUNN HOLMEN / PUBLISERT: 28.06.2021 / OPPDATERT: 28.06.2021

For kort tid siden lovet vi å komme tilbake på spørsmålet om folk som går på immundempende medisiner har dårligere effekt av covid 19-vaksinen. Overlege og revmatolog Guro Løvik Goll på Diakonhjemmet sykehus forteller at en studie på dette nå er i gang (Nor-vaC studien). 

Foreløpige resultater viser at det er enkelte som ikke får antistoff-respons, men de fleste har antistoffer i blodet etter vaksinen.  Det er mulig å ha beskyttelse fra vaksinen uten å ha antistoffer i blodet, men slik beskyttelse er vanskeligere å måle. Løvik Goll forteller at de venter å kunne trekke noen foreløpige konklusjoner av studien i løpet av august.

Det var etter en mediesak om folk som gikk på immundempende medisiner og ikke responderte på vaksinen, at NRF fikk spørsmål fra medlemmer om dette. Mediesaken dreide seg om en person som hadde gjennomgått organtransplantasjon. Det er stor bekymring for vaksinebeskyttelse hos organtransplanterte, fordi denne gruppen bruker enda tyngre immundempende medisiner enn det de fleste med revmatisk sykdom gjør.

Løvik Goll forsikrer også om at de er i kontakt med Folkehelseinstituttet og diskuterer om de som ikke får antistoff respons bør få en tredje vaksinedose – en booster-dose. Svaret på dette vil sannsynligvis komme når de første resultatene fra den nevnte studien er klare over sommeren.

Vil du lese mer om studien? Les beskrivelsen fra Løvik Goll under.

Nor-vaC studien

Det er kjent at ikke alle mennesker danner antistoffer etter fullvaksinering mot COVID. Dette gjelder for alle de vaksinene som er tilgjengelige i Norge. Per dags dato anbefales kun 2 vaksinedoser til personer med revmatisk sykdom som bruker immundempende legemidler.  Både noen pasienter og fagfolk har lurt på om immunsvekkede personer kanskje trenger ekstra vaksinedoser – boosterdoser. Dette anbefales ikke per nå. For tiden pågår det en stor klinisk studie, Nor-vaC studien, som undersøker den immunologiske responsen etter vaksinering mot SARS-CoV-2 viruset hos pasienter med inflammatoriske artrittsykdommer som bruker immundempende behandling.

Pasientene ved Diakonhjemmet sykehus har gitt veldig god respons på invitasjonen til å delta i studien. Ca 1200 personer blitt inkludert og tatt minst en blodprøve i studiens regi. De fleste får kun målt sin antistoff-respons. Ca 130 pasienter tar utvidete prøver for en grundigere karakterisering av immunresponsen etter vaksine. Det blir tatt blodprøver til analyse av immunresponsen før vaksinering, og 2-4 uker etter vaksinedose nr 2 samt jevnlig i inntil 5 år, for å følge hvor god beskyttelse vaksinen gir over tid

Det er ennå for tidlig å konkludere om resultatene fra Nor-vaC siden det ennå er relativt få som har tatt prøve etter fullvaksinering. Vi tror prøver fra de fleste pasienter vil være ferdig analysert på slutten av sommeren. Foreløpig ser det ut til at de fleste har god antistoff-respons, men ikke alle. Vi arbeider med å kartlegge hva slags sammenheng dette har med alder, medisinering og andre forhold.

Vi vet fra tidligere at noen immundempende medisiner kan gi svekket effekt av pneumokokk- og influensavaksine hos mennesker med artrittsykdommer som bruker slike medikamenter. Pasienten vil derfor ha redusert beskyttelse av vaksine mot disse infeksjonssykdommene. Vi vet ikke om mennesker som bruker immundempende behandling har svakere eller kortere beskyttelse av vaksine mot SARS-CoV-2 viruset i forhold til normalbefolkningen. Vi vet heller ikke  sikkert om visse typer immundempende medikamenter svekker vaksineresponsen mer enn det andre gjør eller om det betyr noe når i behandlingssyklusen man setter vaksinen.

Nor-vaC studien gjennomføres i nært samarbeid med Avdeling for Immunologi OUS-RH og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har videre et samarbeid med gastromedisinsk avd AHUS som undersøker vaksinerespons hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som bruker lignende biologiske legemidler som revmatikere gjør. Nor-vaC studien inngår i et nettverk av flere kliniske miljøer som nå utreder vaksinebeskyttelse mot COVID-19 i sine utsatte pasientgrupper:  nyretransplanterte, dialysepasienter og lymfompasienter. Vi har løpende dialog med FHI, som følger nøye med på foreløpige resultater.

Per nå vet vi ikke hvor langvarig vaksinebeskyttelsen vil være hos helt friske, og dette spørsmålet er også veldig aktuelt hos mennesker som bruker immunmodulerende behandling. Resultatene fra Nor-vaC vil danne grunnlag for de nasjonale COVID vaksineanbefalinger som FHI gir til pasienter med revmatiske sykdommer og immunmodulerende legemidler, det er ikke sikkert at de skal ha disse samme vaksineanbefalinger som befolkningen for øvrig. Dersom immunresponsen etter vaksinering er svekket hos de som bruker immundempende medisiner, kan det bety at denne gruppen mennesker trenger flere vaksinedoser. Det kan også bety at den viktige, immundempende medikasjonen de står på må justeres, slik at vaksinen kan oppnå bedre effekt. Dette vil vi trolig vite mye mer om ila august/tidlig september.

Av kapasitetsgrunner er Nor-vaC studien nå stengt for nye inklusjoner. Vi takker alle som deltar og hjelper oss med klinisk viktig forskning på vaksinebeskyttelse etter COVID-vaksinering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait