Likepersoner

En likeperson i Norsk Revmatikerforbund er en person som selv lever med, eller er pårørende til en som lever med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager, og som bidrar med kunnskapsoverføring, erfaring, inspirasjon, støtte og veiledning relatert til å leve med sykdom til andre syke eller pårørende.

For å bli godkjent likeperson må man gjennomføre likepersonskurs i regi av Norsk Revmatikerforbund Hordaland fylkeslag.
Alle likepersoner har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæring.

Godkjente likepersoner i Bergen Revmatikerforening:

  • Liv Boge Amundsen, telefon 930 44 171