OM OSS

Bergen Revmatikerforening ble stiftet 3. september 1951 og var ett av de første lokallagene i Norsk Revmatikerforbund som ble opprettet i Oslo i 1951.

Pr. 1. januar 2021 har foreningen 854 medlemmer.

Foreningen drives av et frivillig styre som velges på årsmøtet hvert år. Alle velges for 2 år av gangen, med halvparten hvert år slik at det blir rullering i styret. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

Foreningen tilbyr bl.a. varmtvannstrening, yoga og turer. Dette er kun for betalende medlemmer.

Vi tilbyr også møteplasser for sosialt samvær og erfaringsutveksling i tillegg til medlemsmøter, foredrag, avslutninger og julebord. Dette kan også ikke medlemmer delta på.

Foreningen er avhengig av å skaffe inntekter for å ha tilbud om aktiviteter til medlemmene våre. En av inntektskildene våre er basarer og loddsalg, i tillegg til at vi søker om tilskudd der det er mulig. På en del aktiviteter er det egenandel for å delta.

Trenger du noen å snakke med så har vi godkjente likepersoner/veiledere, du kan lese mer om dem her.