Protokoll Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 er nå gjennomført.

Det var totalt 26 deltagere inkludert styret, og dette er mer enn en fordobling fra 2022. Dette er vi i styret veldig glad for, og håper på at det kommer enda flere deltagere til neste år. Det var god bevertning med både kaffe, kaker, pizza og brus og mange gode samtaler på medlemsmøtet etter årsmøtet.

Vedlagt er protokollen fra årsmøtet.

Dersom du ønsker å være med i valgkomiteen for 2023/24, blir vi veldig glad. Kontakt oss på bergen.ho@revmatiker.org eller mobil til Renate 930 47 513