ALMENNINGEN YOGA

8. august startar haustkurset for medlemmar av Bergen Revmatikerforening. Kurset heiter Meistring & Livskvalitet, varar 16 veker og skal ha særskilt merksemd på ryggen heile hausten. Det er framleis ledige plassar – les meir her og meld deg på: https://www.allmenningen.org/yoga-for-revmatikerforeningen/. Alle deltakarar får stol – du er garantert ikkje for stiv til å ta del. Prisen er framleis 1785kr. Spør meg om du lurer på noko – vi sjåast på matta 😃

#bergenrevmatikerforening#haust2023#yogaibergen#meistring#livskvalitet#vergodmeddegsjølv#kronisk