RIDEFYSIOTERAPI VED TRIVSELSSTALLEN LYSEFJORDEN

Ønsker du å starte opp med ridefysioterapi, så kommer det litt info om tilbudet her:

I samarbeid med Dorthe Reimer Haga/Trivselsstallen Lysefjorden har vi startet opp tilbudet om ridefysioterapi både formiddag og ettermiddag. Vi bruker rideskolehestene til Trivselsstallen, og har leiere disponibel til alle rytterne som har behov for dette.

Det er en rampe tilgjengelig for personer som ikke klarer å stige opp på hesten via en skammel. Det jobbes med å få en heis tilgjengelig på senteret.

Trivselsstallen har ridehus og utebane og muligheter for turgåing med hest alt etter været og årstid.

Det er lett tilgjengelig med bil og handicaptoalett på stedet.

Kirsten Vik er uteksaminert fysioterapeut i Danmark d. 24.01.08, og ble ferdig uteksaminert ridefysioterapeut d.12.06.22.

Trivselsstallen har mange hester tilgjengelig alt etter behov for bruker, det er trygge og snille hester som er vant til å bli ridd av forskjellige personer.

Ridefysioterapien tilrettelegges til den enkelte og man behøver ikke å ha ridd før for å benytte seg av tilbudet. Det vil være mye fokus på balanse – og koordinasjon på hesteryggen.

Helfo dekker 30 behandlinger per kalenderår, utover dette kommer det en fast betaling på 250kr per gang for leie av hest som går til trivselsstallen.

Tilbudet er for alle hvor man har en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker, eller personer med en fysisk eller psykisk funksjonshemming som gjør at vanlige aktiviteter ikke gir en rimelig grad av fysisk utfoldelse.

Det er ikke et krav om henvisning fra lege, manuelterapeut eller kiropraktor for å få bidrag til ridefysioterapi.

Det er mulig å ri mer enn de 30 gangene Helfo dekker, men da må bruker dekker leie av hest og lønn til ridefysioterapeut.

Kontaktinfo:

Kirsten Vik

Mob: 97560801

Mail: kirsten.kristine.vik@gmail.com

Mvh Kirsten Vik

Kan være et bilde av 1 person